Dàn khí tài không cứu nổi tiêm kích Israel trước tên lửa SyriaNguồn tin: https:

Các tin khác: