Máy bay Nga rơi có thể do cảm biến tốc độ bị đóng băngNguồn tin: https:

Các tin khác: