Sở hữu căn hộ The Goldmark City với ngân sách 400 triệu đồng