Thanh khoản biệt thự, nhà phố Sài Gòn cao nhất 17 năm