MoMo được bình chọn 'Sản phẩm thanh toán di động tốt nhất Việt Nam'Nguồn tin: https:

Các tin khác: