Thống đốc: Dự trữ ngoại hối vọt lên 54,5 tỷ USDNguồn tin: https:

Các tin khác: