VIB cung cấp dịch vụ tài khoản định danh cho doanh nghiệpNguồn tin: https:

Các tin khác: