Ông chủ Facebook mất hơn 3 tỷ USD qua một đêm



Nguồn tin: https:

Các tin khác: