'Viettel, VNPT có thể sắp được thử nghiệm Mobile Money'Nguồn tin: https:

Các tin khác: